डोळे आल्यास ही लक्षणे दिसतात ! Eye Flu Viral   Symptoms

– डोळ्याच्या कडा  लाल होणे

– डोळ्याच्या कडा  लाल होणे

– अॅलर्जीमध्ये डोळे खूप दुखतात.

– डोळ्यातून सतत  पाणी येत राहणे

– डोळ्यातून सतत  पाणी येत राहणे

– डोळ्याच्या पापण्या एकमेकांना चिकटणे

– डोळ्याच्या पापण्या एकमेकांना चिकटणे

– डोळ्यात टोचणे

– डोळ्यात टोचणे

– दोन्ही डोळ्यांना एकाचवेळी त्रास सुरू होतो

– दोन्ही डोळ्यांना एकाचवेळी त्रास सुरू होतो

दोन्ही डोळ्यांना एकदम  सूज येणे .